Ferwerda Auto- en truckmaterialen, gereedschappen, autolakken en industrie

Verwerking van gevaarlijk afval

Gebr. Ferwerda heeft met een afvalverwerker een exclusief contract gesloten voor haar klanten. Deze afvalverwerker heeft als hoofd-activiteit het inzamelen en verwerken van afval en restproducten. Zij hanteert daartoe specifiek per branche en bedrijven ontworpen inzamelsystemen. Zij heeft diverse verwerkinginstallaties in eigen beheer waardoor inzameling en verwerking zeer efficiënt op elkaar aansluiten.

Gebr. Ferwerda biedt u hiermee een efficiënte en effectieve manier om u van de gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen te kunnen ontdoen volgens de geldende wet- en regelgeving.

De afvalstromen welke wij u kunnen bieden zijn o.a.:

 • Spuitbussen
 • Lege blikken, verfemballage leeg, <2% verf
 • Koelvloeistof
 • Boor-, snij-, slijp-, walsvloeistof
 • Oplosmiddelen, max. 30% sludge
 • K.C.A.-verfemballage, ongesorteerd
 • Poetsdoeken verontreinigd met verf, droog
 • Filtermatten
 • Verf pasteus, vast in vaten > 60 liter
 • Lege cans met oplosmiddelen < 60 liter, Schenkleeg
 • Tl-lampen
 • Batterijen, ongesorteerd

Alle bovengenoemde afvalstromen zullen voor een veilig transport in emballage moeten worden vervoerd, welke aan gestelde eisen voldoen. Voor een optimale verwerking gelden richtlijnen met betrekking tot welke stoffen bij elkaar mogen worden gevoegd en welke het beste in gescheiden emballage kunnen worden aangeleverd. De door de afvalverwerker gestelde eisen zijn gericht op veilig transport en een optimale verwerking van afvalstoffen.

Afvalstoffen administratie

Onze afvalverwerker verzorgt uw gehele gevaarlijke afvalstoffen-administratie. Er wordt bedrijfsspecifiek per afvalstroom een Omschrijvingsformulier voor u aangemaakt.
Ten behoeve van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen moet het LMA-formulier ingevuld worden. Het LMA-formulier is zowel een transport- als een meldformulier voor de overheid. Dit wordt geheel verzorgd door onze afvalverwerker.

Wilt u besparen op uw afval kosten, laat dan vrijblijvend in overleg met u, een offerte voor uw bedrijfsafval maken.

vlaggen
 

Copyright © 2008 - 2021 Gebr. Ferwerda B.V.