Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Ferwerda website is onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Ferwerda website bekend worden gemaakt. Door contact te leggen en te behouden met de Ferwerda website stemt u in met deze voorwaarden.

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. Ferwerda kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Ferwerda instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Ferwerda kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Ferwerda website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Ferwerda behoudt zich het recht voor om de Ferwerda website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Ferwerda streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Ferwerda iedere aansprakelijkheid af.

Aansprakelijkheid  
  Ferwerda en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Ferwerda website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Ferwerda website.

Aanbiedingen op de website
  • Het kan voorkomen dat de Ferwerda vestiging bij u in de buurt de getoonde aanbiedingen op deze  website niet (meer) in de aanbieding en/of in haar assortiment heeft.
  • Prijswijzigingen, typefouten en niet meer voorradig voorbehouden.
  • Aanbiedingen zijn alléén bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.